Få billettar

Vi må til ein kvar tid følgje dei nasjonale retningslinjene for smittevern. Dette betyr at vi ikkje legg ut fleire billettar enn det er lov til å selge pr. no. Dersom FHI opnar opp smittevernreglane fram mot oktober, legg vi ut fleire pass og billettar. Slik ståa er no litt det eit avgrensa tal billettar ute for sal på ticketco: vent difor ikkje med å sikre seg plass!