Billettar

Førehandssal av billettar skjer gjennom TicketCo. Det er også mogleg å kjøpe billettar i forkant og under festivalen på festivalkontoret på Ole Bull Akademiet, samt i døra under festivalen viss det er tilgjengeleg kapasitet til ynskja konsert.

Våre oppgitte prisar syner billettpris inklusiv billettgebyr til TicketCo, altså totalkostnad for deg som kunde.

Bilett-typar

FESTIVALPASS Gjeld for alle arrangement under festivalen dersom ledig kapasitet, med unntak av kurs, seminar og arrangementet ”Mat, musikk & vin”. Frukost på Tre Brør sundag må kjøpast separat på konsertstaden.

HUSKORT Det vil bli solgt huskort til Ole Bull Akademiet torsdag kveld og Gamlekinoen fredag kveld. Det er ikkje mogleg å kjøpe enkeltbillett til kvar einskild konsert desse to kveldane.

ENKELTBILETT Gjeld for den aktuelle konserten. Enkeltbillett garanterer plass fram til 10 min. før konsertstart, så møt opp i god tid.

NB Billettar/påmelding til Mat, musikk & vin vil berre gå gjennom Park Hotel via telefon 56 53 10 00 eller epost til resepsjon@parkvoss.no.

NB 2 Det vert berre seld huskort til torsdagskvelden og klubbkvelden i Gamlekinoen på fredag. Det er altså ikkje mogleg å kjøpe enkeltbillett til dei ulike konsertane desse to kveldane.

FØLGJEKORT Fritt tilgjenge/fribillett for følgjeperson til funksjonshemma/ rullestolbrukar. Gyldig følgjekort må visast ved billettkjøp. Fribillett til følgjeperson kan bestillast ved å ringje festivalkontoret på Ole Bull Akademiet på tlf 56 51 65 00. Det er kun Billettkontoret som kan skrive ut fribillettar.

RESTRIKSJONAR

18-års aldersgrense i Gamlekinoen og på Ole Bull Akademiet etter kl. 18:00. Personar under 18 år må gå i fylgje med godkjent verge. Vergepapir må medbringast.
Born under 15 år gratis (gjeld ikkje familiekonserten, fredagskveld i Gamlekinoen og laurdagskveld på Ole Bull Akademiet).

ANSVARSFRÅSKRIVING Kjøpte billettar vert ikkje refundert. Med atterhald om trykkfeil og endringar i programmet.