Osafestivalen

DER TRADISJON MØTER SAMTID

Osafestivalen blir arrangerst på Voss siste helga i oktober kvart år. Festivalen har namn etter, og bakgrunn i Sigbjørn Bernhoft Osas tankar om å skape ein møtestad der folkemusikken møter og bryner seg på nærliggande musikkformer. Bernhoft Osa var folkemusikar, men han var også klassisk skolert. Eit møte mellom musikarar frå desse to sjangrane har stått sentralt sidan festivalen vart etablert i 1992. Sidan den gong har Osafestivalen opparbeidd seg ein solid og profesjonell posisjon i festivalfloraen på Voss, i regionen og også nasjonalt. Festivalen skal vere ein nyskapande møteplass for tradisjons- og samtidsuttrykk og har fast tilhaldsstad på Ole Bull Akademiet på Voss.