Osascena


PROGAM HAUSTEN 2023

19. AUGUST 19.00, FINNESLOFTET: BERIT OPHEIM & MARIT KARLBERG

Kvedarane Berit Opheim frå Voss og Marit Karlberg frå Valdres startar hausten på Osascena i magiske Finnesloftet! Dei har funne fram songar frå dei rike folkemusikktradisjonane dei er ein del av; stubbar frå stølen, viser, slåttar, salmar og bådnsullar. På vegen har dei funne lokalt særpreg, men og slektskap i melodi og tekst. Bli med på ei reise og eit møte i folkesongen, over fjellet frå aust til vest og attende.

 

FULLT HAUSTPROGRAM KJEM!

Dører ein halvtime før konsertstart.

Billett enkeltkonsertar dersom ikkje anna er nemnd:  kr. 250,- / 150,- (stud)

Styringsgruppa for Osascena
Arne Anderdal
Ida Dyrkorn Heierland (festivalsjef/admin)
Lars Gjelland
Kari Finne Sognnæs

Programforslag?
Kontakt oss på post@osafestivalen.no

Osascena er eit samarbeid mellom Osafestivalen og Voss Spelemannslag

Tusen takk til:
Norsk Kulturråd for økonomisk støtte til konsertrekka.