Osascena

0


PROGAM VÅR 2023

24. januar 19.00, TRE BRØR BAR: HENDERSON, FLIFLET & BURGESS
Henderson, Fliflet & Burgess spelar raske riler så harpiksen fyk og golvet gyngar. Fele, trekkspel, piano, concertina og gitar. Dei syng om kvalfangst, venskap og vågemot, på engelsk og norsk. Det er mykje salt og sjø i lufta. Avsporingane er mange. Her trivst både vemod og gapskratt! Karane følgjer kvarandre tett. Det flyt, det duvar, det svingar - lett og tett, rått og godt.

Kevin Henderson - fele
Gabriel Fliflet - akkordeon
Richard Burgess - gitar og concertina

5. februar 19.00, TRE BRØR KAFÉ: JAERV
Jaerv er ein  svensk prisvinnande kvintett som syng og spelar energisk folkemusikk med påverknad frå pop og jazz. Den varme, breie vokallyden gjev dei eit særpreg frå svensk folkemusikk. Vokale, femstemmige kjærleikssongar blandar seg med kraftfull pols og frie improvisasjonar der harmonien, rytma og sceneenergien let ingen vere urørd.

Joel Hagen - fløyte, sopran saksofon, vokal
Anders Bergsten - kontrabass, nyckelharpa, vokal
Harald Nilsson - gitar, vokal
Markus Gustavsson - fele, vokal
Tobias Hedlund - perk, pumpeorgel, vokal

28. februar 18.00, TRE BRØR KAFÉ: JOHANNA SEIM & SJUR NYVOLD // TIMBER

Sjå for deg å sitte på Bergensbanen, kanskje på Finse stasjon. Det er snødekte isbrear, små fjellvatn og bjørkeskog utanfor glaset. Toget susar vidare nedover Hallingdal og mot hovudstaden. Johanna Seim (Berlin/Bergen) og Sjur Nyvold (Rauland/Oslo) kunne vore soundtracket til Bergensbanens storslåtte rute, der naturen susar forbi og ein får ein pause der ein berre kan lytte og føle. Med det beste frå folkemusikken og visa har dei laga eit knippe sterke låtar som formidlar personlege og nære historiar me alle kan kjenne oss igjen i. Det handlar om å søke seg til det små for å nå det store. Både i livet og i musikken. Med tekstar på tysk, engelsk og norsk formidlar dei to ein forfriskande nysgjerrigheit på livets gåter

TIMBER er seks unge musikarar frå fire ulike land – Belgia, Spania, Sverige og Austerrike – som har spelt saman sidan dei starta på same masterstudium i 2021. Sidan har dei vore på ei reise gjennom fire nordiske land og lært tradisjonsmusikk frå desse landa, og presenterer spennande folkemusikk-arrangement og eigne komposisjonar på konserten.

Barbara Ardenois - trekkspel
Inga Freyrsdóttir - fløyte
Timmy Gasslander - gitar
Ronja Grafström - vokal
Johannes Kölbl - diatonisk trekkspel
Markus Mattsson - klarinett

7. mars 19.00, OSASALEN: SLÅTTAR FRÅ EIDFJORD, ULVIK, ULLENSVANG OG KVAM
I 2018 kom samlinga Slåttar frå Granvin der Knut Hamre spelte inn nærmare hundre slåttar. No kjem oppfølgjaren med Slåttar frå Kvam, Ulvik, Eidfjord og Ullensvang. Utøvarar er Annlaug Børsheim, Benedicte Maurset, Knut Hamre og Lajla Storli. Mange av slåttane på denne utgjevingar er gamle, kjende og mykje brukte, men utøvarane har òg henta fram fleire ukjende slåttar frå nedstøva arkiv og gamle opptak.

Hardanger er ein av dei rikaste tradisjonsområda innan folkemusikk. Frå dei første spelarane me høyrer om på 1600-talet og fram til i dag, har hardingfela og slåttane vore ein naturleg del av kvardangsliv, fest og høgtider. Med auka kontakt mellom folk, har også slåtterepertoaret auka, og spelarane har vore mange, slik at folkemusikarar i dag har ein stor arv av ulike slåttar og soger å ausa av.

Konserten byr på eit utvalg av slåttar frå denne utgjevinga og forteljingar med Hardangermusikken  i sentrum.

Knut Hamre - hardingfele
Benedicte Maurseth - hardingfele
Annlaug Børsheim - hardingfele
Lajla Renate Buer Storli - hardingfele

25. april 19.00, Ungdomshallen: Dansekonsert med KVARTS

Med ei fartstid på nær 25 år har Kvarts halde på lenger enn noko anna norsk folkemusikkgruppe. Dei blandar, foredlar og fornyar og serverer ei utsøkt blanding av tradisjonsmusikk og eigne komposisjonar med lette innslag frå andre sjangrar. Her går mollstemningar og glade mazurkar hand i hand med leikne reinlendarar og yndige valsar. Dei fire musikaren i Kvarts er så samspelte som det går an å bli, og spelegleda tek heller aldri slutt.

Heilt sidan starten har dei hatt som mål å utvikle nye konsert- og formidlingsprosjekt. Kvarts har gjeve ut mange eigne plater, og i tillegg medverka på mange andre. Lista over samarbeidsprosjekt er lang, og her finn vi både Kringkastingsorkesteret, Kristiansand symfoniorkster, Trondheimsolistene, Jonas Fjeld og Eldbjørg og Ragnhild Hemsing, og vokallensemblet Multa Paucis. Tingingsverk til Vossa Jazz og Rikskonsertene har det vorte, og turnear nasjonalt og internasjonalt.

Jo Asgeir Lie - trekkspel
Øystein Rudi - fele, hardingfele
Tom Willy Rustad - kontrabass, toradar, seljefløyte, munnharpe, gitar
Erlend Styve - vokal, gitar

Arrangementet er eit samarbeid med Voss Spelemannslag

VestaFolk-turneen med Kvarts er støtta av Vestland fylkeskommune
Inngang: Kr. 150/100,-

3. juni 19.00, FINNESLOFTET: BUKKENE BRUSE AKUSTISK
Merk billettpris: 325,-/150,-

Etter at Bukkene Bruse gjenoppsto i det originale trioformatet på Osafestivalen 2020, kjem gruppa attende til Voss og Finnesloftet i juni!

Bukkene Bruse vart skipa i 1989, av Annbjørg Lien, Arve Moen Bergset og Steinar Ofsdal. Trioen fekk raskt mykje merksemd, og representerte Noreg i utlandet ved fleire høve. Dei har vore på Kina-turné, dei var offisielle OL-musikarar under Lillehammer-OL i 1994 og dei reiste rundt med Dronning Sonja sin Vinterutstilling til Atlanta, Tokyo, Barcelona og München. Dei var ofte framme i media, gav ut fem album, og dei har motteke både Spellemann-pris og Prøysen-pris for musikken sin. Bjørn Ole Rasch kom med i gruppa i 1996. Til Finnesloftet kjem gruppa i det originale trioformatet. Me gler oss stort til å høyre denne legendariske trioen akustisk i Finnesloftet

Annbjørg Lien– hardingfele, nyckelharpa
Arve Moen Bergset– kveding, fele, hardingfele
Steinar Ofsdal – fløyter

-------------------------------------------

Dører ein halvtime før konsertstart.
Konsertane vert opna med eit fyrespel av unge, lokale utøvarar.

Billett enkeltkonsertar dersom ikkje anna er nemnd:  kr. 250,- / 150,- (stud)

Styringsgruppa for Osascena
Arne Anderdal
Ida Dyrkorn Heierland (festivalsjef/admin)
Lars Gjelland
Kari Finne Sognnæs

Programforslag?
Kontakt oss på post@osafestivalen.no

Osascena er eit samarbeid mellom Osafestivalen og Voss Spelemannslag

Tusen takk til:
Norsk Kulturråd for økonomisk støtte til konsertrekka.