Lastar Hendingar

« Alle Hendingar

Osamæle: Annbjørg Lien // Roger Tallroth

24. oktober

Gjennom snart 40 år som folkemusikar har Annbjørg Lien kombinert tradisjon, innovasjon og kulturell brobygging i eit mangfaldig kunstnarisk virke. Korleis var det eigentleg å vere fremadstormande kvinneleg felespelar på 80- og 90-talet?

Annbjørg Lien vil også fortelje om mange av dei erfaringane ho har gjort i karriera si. Kva er samanhengen mellom dei tradisjonelle hardingfeleslåttane ho har lært av Hauk Buen, den rytmiske opplevinga av å spele til dans med Aage Sogns Gammeldansorkester og Dalakopa og arbeidet nye komposisjonar i moderne folkemusikalske lydbilete, som ho har vist på ni soloalbum og som medlem av den internasjonale verdsmusikkgruppa String Sisters? 

Annbjørg Lien har nettopp fullført ein doktorgrad ved Universitetet i Agder, der ho undersøker hardingfeleslåttaer, og korleis stiltrekk frå hardingfela kan brukast som verktøy for å komponera musikk.

Med seg på scena har ho den svenske musikarkollegaen Roger Tallroth.

Annbjørg Lien
Roger Tallroth

Foto: Ronnie Larsen Photography

Detaljar:

Dato
24. oktober